Právo na odstoupení od smlouvy

Od nákupu můžete odstoupit do 14 dnů od doručení bez udání důvodu. Výrobek musíte vrátit, abyste měli možnost požádat o výměnu za jiný výrobek nebo o vrácení ceny zakoupeného výrobku. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, fyzicky převezme zboží.

Zboží, které chcete vrátit, by mělo být nepoškozené, pokud možno v původním a nepoškozeném obalu s veškerým dodaným vybavením. V případě, že výrobek nebo originální obal bude poškozený nebo přebraný, vyhrazuje si obchod právo účtovat srážku při vrácení kupní hodnoty výrobku. 

Do 14 dnů od doručení můžete vyplnit formulář na níže uvedeném odkazu pro výměnu nebo vrácení peněz NEBO nám na e-mail oznámit svůj záměr odstoupit od nákupu.

V případě záměny výrobku vyplňte: ODKAZY

V případě vrácení peněz vyplňte: ODKAZ

Ihned po odeslání formuláře obdržíte e-mail s reklamačním kódem, který je nutné napsat na obal spolu s vašimi údaji. Pokud jste reklamační kód neobdrželi, kontaktujte nás prosím e-mailem.

UPOZORNĚNÍ: Použití tohoto formuláře však není povinné a může prodloužit dobu vyřízení vaší žádosti, protože výrobek se vrátí bez reklamačního kódu, který pak vyžaduje ruční zpracování.

Před odesláním výrobku zpět k nám nezapomeňte zkontrolovat na potvrzení objednávky nebo na faktuře (obdržené e-mailem v okamžiku objednávky), že jste výrobek zakoupili v našem internetovém obchodě a že jste zkontrolovali seznam produktů, které nelze vrátit. V případě, že odešlete produkt, který není náš nebo není legitimní pro odstoupení od smlouvy we are not responsible for your error and we will not return it or charge you for the return post costs.

Po oznámení o odstoupení od smlouvy máte 14 dní na to, abyste nám balíček vrátili na naši adresu:

AZZS d.o.o., Kogojeva ulica 1, SI-1000 Ljubljana

Doporučujeme zaslat zásilku Českou poštou, doporučeně s potvrzením o odeslání. V případě ztráty zásilky budeme stále schopni řešit váš požadavek na základě dokladu o doručení prostřednictvím čísla zásilky.

Náklady za přepravu zásilky na naší adresu hradí odesílatel. Zásilky na dobírku nepřijímáme.

Jakmile reklamační oddělení obdrží váš balíček, bude vám do 8 pracovních dnů zaslán nový výrobek jako náhrada nebo vráceny peníze na stejný způsob platby, kterým jste provedli objednávku. Uhradíme veškeré náklady na nákup včetně poštovného (s výjimkou případných dodatečných nákladů v důsledku vaší volby jiného způsobu doručení, než je nejlevnější námi nabízené standardní doručení).

Výjimka z práva na odstoupení od smlouvy

Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je vyloučeno u následujících smluv:

 • smlouvy o dodávkách zboží vyrobeného podle specifikací spotřebitele nebo zřetelně personalizovaného;
 • smlouvy o dodávkách zboží, které se rychle kazí nebo jehož doba použitelnosti rychle končí;
 • smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném těchto publikací;
 • smlouvy o dodávce zboží, které spotřebitel po dodání rozlepil a které nelze vrátit z hygienických nebo zdravotních důvodů (například: Kosmetika, čisticí prostředky, lešticí pasty a plavky, spodní prádlo, ponožky).
 • smlouvy na dodávky zboží, které je po dodání a vzhledem ke své povaze neoddělitelně smíšeno s jinými položkami; (například: sady, všechny produkty z Mystery boxu, oba produkty z nabídky 1+1 zdarma, jakýkoli DÁREK)
 • smlouvy o dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru, pokud je spotřebitel po dodání rozpečetí;
 • smlouvy o dodávkách alkoholických nápojů, jejichž dodání je odloženo na dobu delší než třicet dnů a jejichž hodnota dohodnutá při uzavření smlouvy závisí na výkyvech na trhu, které podnikatel nemůže ovlivnit;
 • smlouvy na dodávky zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu, které profesionál nemůže ovlivnit a které mohou nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • smlouvy o poskytování služeb, které byly zcela splněny před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy a jejichž plnění bylo zahájeno po předchozím výslovném souhlasu spotřebitele a výslovném vzdání se práva na odstoupení od smlouvy; (například: dobírka, expresní přeprava, zajištění balíku)
 • smlouvy o údržbě nebo opravách, které mají být provedeny bezodkladně v domácnosti spotřebitele a na jeho výslovné přání, v rozsahu náhradních dílů a prací nezbytně nutných pro řešení naléhavé situace;
 • smlouvy o poskytování ubytovacích, dopravních, stravovacích a rekreačních služeb, které musí být poskytnuty v určitém termínu nebo s určitou frekvencí;
 • smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, jejichž plnění bylo zahájeno po předchozím výslovném souhlasu spotřebitele a výslovném vzdání se jeho práva na odstoupení od smlouvy; (například: stažený digitální obsah, e-kniha)

UPOZORNĚNÍ: Pokud dobrovolně vrátíte výrobek, od kterého nelze odstoupit, mimo 14denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy, mimo 14denní lhůtu pro vrácení po oznámení o odstoupení od smlouvy, nebo výrobek, který nebyl zakoupen v našem obchodě, vrátíme vám takový výrobek pouze po zaplacení částky 200 korun, která představuje náklady na vyřízení neoprávněné reklamace. V opačném případě výrobek zničíme.

KLADNĚ VYŘÍZENY BUDOU POUZE ŽÁDOSTI, KTERÉ SPLŇUJÍ VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY.

Více o Všeobecných podmínkách a Zásadách používání souborů cookie si můžete přečíst na odkazech v dolní části stránky.